Saturday, November 25, 2006

2 comments:

Anonymous said...

Explodirao mi je komp kad vas je izbacio. kupite mi nov. PLOChNIK CITY

Mladen Andrejic said...

Ma explodirace tebi glawa ako josH neki put napisHesH owako nesHto....
PLOChNIK CITY xaxaaxaxaxaxaxa.........Grad mozHe da bude samo ako se racHunaju debili koji zHiwe u njemu a i ti si jedan od njih............